Online radionica „Standardi Savjeta Evrope i najbolje prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova”, 25. – 26. Oktobar 2021.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova , u saradnji i uz podršku Savjeta Evrope-Kancelarije u Crnoj Gori, je organizovao interaktivnu online radionicu „Standardi Savjeta Evrope i najbolje prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova” za medijatore i sudije. Online radionica je održana 25. i 26. oktobra i 50 medijatora i sudija je prisustvovalo i aktivno učestvovalo na istoj.
Radionica je imala za cilj unapređenje vještina i znanja sudija i medijatora za primjenu relevantnih standarda i najboljih praksi Savjeta Evrope kao i standarda i najboljih praksi na međunarodnom nivou, uzimajući u obzir postojeće zakonodavne i institucionalne okvire za primjenu alternativnog rješavanja sporova u Crnoj Gori.
Učesnici su kroz predstavljanje i rad na konkretnom slučaju iz prakse imali priliku da čuju o osnovama medijacije, međunarodnim i evropskim standardima u medijaciji, ali i o najboljim evropskim praksama za uspostavljanje pravnog okvira za medijaciju.


Prvog dana radionice, predavači Leonardo D’Urso i Constantin Adi Gavrila iz italijanskog Centra za alternativno rješavanje sporova (ADR Centar), su učesnicima predstavili osnovna načela medijacije, kao i matricu ADR Centra 4×4 koja opisuje postupak medijacije, ali i glavna dokumenta Savjeta Evrope i Evropske unije vezane za medijaciju, kao što su preporuke Komiteta ministara, Priručnik za razvoj medijacije, Smjernice CEPEJa i sl.
Drugi dan radionice je bio podijeljen na dva modula, pri čemu je prvi modul bio namijenjen medijatorima koji su kroz praćenje igre uloga u unaprijed pripremljenom scenariju konkretnog praktičnog slučaja, diskutovali četiri glavne faze medijacije: pripremnu fazu, prvi zajednički sastanak medijatora sa strankama, odvojene sastanke i pregovaranje i završni sastanak i potpisivanje sporazuma – poravnanja. Radionica je, posebno u ovom modulu bila veoma interaktivna i omogućila učesnicima da razmijene svoja mišljenja, znanja i iskustva ali i da od predavača čuju nove stvari vezane za sam postupak medijacije, ključne vještine i tehnike koje medijator treba da posjeduje u postupku razgovora sa strankama, pregovaranja i izrade sporazuma.
Treći modul radionice je bio posvećen sudijama i njegov ključni cije je bio da sudijama predstavi benefite medijacije kako bi oni mogli pravilno da ocijene kada je neki slučaj odgovarajući za upućivanje na medijaciju. I ovaj modul je bio interaktivan i omogućio je učesnicima da aktivno učestvuju, iznose svoje stavove i razmjenjuju svoja mišljenja i iskustva kako među sobom tako i sa predavačima.
Ova radionica je organizovana u okviru Projekta Savjeta Evrope „HF 6 – Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” kojim je predviđena podrška crnogorskom Centru za alternativno rješavanje sporove, a u okviru koga je u prethodnom periodu izrađen Etički kodeks za medijatore, Funkcionalna analiza Centra za ARS kao i Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora. U narednom periodu planiran je nastavak zajedničkih aktivnosti Centra i Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici na daljoj promociji i unapređenju medijacije u Crnoj Gori.