Regionalna konferencija o “Promociji prekogranične medijacije u Jugoistočnoj Evropi“, 27. oktobar 2021

Direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, gđa Marina Lutovac, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji „Promocija prekogranične medijacije u Jugoistočnoj Evropi“. Regionalna konferencija je, u organizaciji Savjeta za Regionalnu saradnju – Regional Cooperation Council (RCC), održana 27. oktobra 2021.godine, u online formatu.
Konferencija je okupila istaknute stručnjake iz Jugoistočne Evrope i Evropske unije, sa iskustvom u medijaciji, kao i predstavnike pravosuđa, izvršne vlasti, civilnog društva i akademske zajednice sa ciljem diskusije o efikasnim i održivim rješenjima za unaprijeđenje primjene medijacije u regionu Jugoistočne Evrope.
Glavne teme obrađene na Regionalnoj konferenciji su bile: prekogranična privredna medijacija u Jugoistočnoj Evropi , restorativna pravda u zemljama JIE i medijacija u oblasti zaštite životne sredine.
U panelu koji se odnosio na prekograničnu privrednu medijaciju, direktorica Centra za ARS, gđa Lutovac je predstavila situaciju u vezi za medijacijom u Crnoj Gori, zakonodavni i institucionalni okvir, kao i praksu Centra za ARS. Takođe je i predstavila neke od preporuka za dalje unapređenje privredne medijacije kako na nacionalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.