Radionica o privrednoj medijaciji za mala i srednja preduzeća, Podgorica, 20. decembar 2021. godine

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao Radionicu o privrednoj medijaciji za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori. Radionica je održana 20. decembra 2021.godine u Podgorici i na istoj je prisustvovalo 25 predstavnika malih i srednjih preduzeća iz Crne Gore.
Učesnike skupa je pozdravila g.đa Lutovac, izvršna direktorica Centra za ARS, koja se zahvalila predstavnicima EBRD i IDLO na saradnji i podršci koju pružaju u razvoju privredne medijacije, i ukazala da se mora nastaviti sa promocijom medijacije među privrednim subjektima u Crnoj Gori, kako bi se medijacija kao alternativn način rješavanja sporova u privrednim sporovima što više i uspješnije primjenjivala u Crnoj Gori.
Predavači na radionici su pored g.đe Marina Lutovac, bili i g.đa Danijela Vukčević, sudija Privrednog suda Crne Gore i g.din Andrea Bandini, italijanski ekspert, član Italijanske Arbitražne komore i Udruženja medijatora. Učesnici na radionici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom alternativnog rješavanja sporova, medijacijom i ranom neutralnom ocjenom spora. Poseban akcenat je bio stavljen na medijaciju, njenim karakteristikama, prednostima u odnosu na sudski postupak, načinu pokretanja postupka medijacije, i fayama postupka. Takođe je predstavljena i situacija sa privrednom medijacijom u Italiji i neki interesantni primjeri iz prakse italijanskog eksperta.
Pored teorijskog dijela seminara učesnicima je prikazan kratak film o simuliranoj medijaciji, u toku koga su mogli vidjeti faze postupka medijacije, principe i pravila medijacije i osjetiti atmosferu na sastancima medijacije. Učesnici su imali takođe priliku da sa ekspertima i medijatorima razgovaraju o konkretnim temama vezanim za svoje sporove i načine njihovog rješavanja.
Radionica je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.