Online seminar “Nasilje u porodici i porodična medijacija“, 15. i 17. decembar 2021.godine

Online seminar “Nasilje u porodici i porodična medijacija“, 15. i 17. decembar 2021.godine

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim društvom za obiteljsku medijaciju organizovao dvodnevnu online naprednu obuku koja je održana 15. i 17. decembra 2021. godine.
Obuci je prisustvovalo 37 porodičnih medijatora online – putem ZOOM aplikacije.

Predavač na obuci je bila prof.dr.sc. Marina Ajduković, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu-Odsjek za socijalni rad. Cilj obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa vrstama nasilja u porodici i partnerskim odnosima i uticaju porodičnog nasilja na sprovođenje
medijacije u porodičnim sporovima. Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa posebnim vještinama koje se mogu koristiti u raznim fazama i situacijama u toku porodične medijacije u slučajevima kada je prisutno nasilje u porodici.

Sva predavanja su bila propraćena praktičnim primjerima i vježbama koje su dale mogućnost učesnicima da razmijene svoja iskustva i mišljenja po gore navedenim temama, te da iznesu svoje primjere iz prakse u kojima su imali dilemu da li da krenu u postupak medijacije ako
se utvrdi da postoji nasilje u porodici, odnosno partnerskim odnosima. Svi učesnici su potvrdili da je tema veoma interesantna i aktuelna, te da su ovakve obuke veoma bitne za dalji razvoj znanja i vještina porodičnih medijatora.