Centar za alternativno rješavanje sporova pokrenuo kampanju o prednostima medijacije Medijacijom do dogovora – biraj alternativu

(Podgorica, 30. jun 2022. godine) – Uz podršku EU i Savjeta Evrope, Centar za alternativno rješavanje sporova je pokrenuo kampanju „Medijacijom do dogovora – biraj alternativu“ koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o prednostima medijacije, procesa pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe koja pomaže suprostavljenim stranama da postignu sporazum kojim se riješava spor. U naredna tri mjeseca, građani i građanke će imati priliku da saznaju više o tome kako mogu da riješe spor putem medijacije i tako sačuvaju svoje vrijeme, novac i dobre odnose, bez odlaska na sud.

„Medijacija traje kraće nego sudski postupak, iziskuje manje novca  i, ono što je posebno važno, vodi do dogovora koji je prihvatljiv za obje strane. Ona čuva privatne i poslovne odnose stranaka i zato pozivamo građane i građanke koji imaju spor da izaberu alternativu i medijacijom dođu do dogovora“ navela je Marina Lutovac, direktorka Centra za alternativno rješavanje sporova.

„Shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova, u medijaciji možete, ali ne morate da angažujete i advokata“ – naglašava gđa Lutovac.

Medijacijom se može postići dogovor u različitim vrstama sporova: porodičnim, privrednim,  imovinskim, krivičnim, sporovima male vrijednosti, individualnim radnim sporovima, ako imate spor sa osiguranjem, državnim organima ili lokalnom samoupravom, itd. Rješavanje porodičnih i sporova sa državnim organima i lokalnom samoupravom je besplatno, dok se u ostalim sporovima plaća samo minimalna nagrada za rad medijatoru, koju stranke, ukoliko se drugačije ne dogovore,  snose na podjednake djelove. Medijatori su lincencirani profesionalci koji dolaze iz redova pravnika, socijalnih radnika, psihologa, profesora i dr.

„Medijacija je povjerljiv postupak zbog čega strana u sporu ima punu slobodu da iznese sve detalje vezane za svoj spor, bez bojazni da o njima može da sazna bilo ko. Svaki slučaj je poseban i specifičan i samim tim zahtijeva da mu se pristupi na poseban način. Medijatori i medijatorke su uvijek maksimalno posvećeni pružanju pomoći strankama da postignu dogovor koji je prihvatljiv za obje strane“ – izjavila je gđa Lutovac.

Kampanja o medijaciji se sprovodi u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori.“

“Savjet Evrope aktivno radi na razvoju prakse medijacije u Evropi, uključujući kroz različite aktivnosti podizanja svijesti namijenjene građanima i građankama. U Crnoj Gori podržavamo glavne aktere medijacije da više koriste ovaj institut, posebno u privrednim sporovima. Zajedno sa našim partnerima iz EU pokrećemo ovu važnu inicijativu kako bismo informisali građane i građanke o tome kako mogu koristiti medijaciju za efikasno rješavanje različitih sporova“ – rekla je Evgenia Giakoumopoulou, šefica operacija u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici.

“Evropska unija nastavlja da podržava institucije u Crnoj Gori u pogledu većeg korišćenja prakse medijacije. Od početka primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova u avgustu 2020. godine, bilježimo porast predloga za poravnanja koji prethode parnicama i sporazumima o medijaciji. Nadamo se da će ova nova inicijativa dodatno podstaći veću primjenu medijacije u Crnoj Gori. Takođe se nadamo da će predlog izmjena i dopuna Zakona o alternativnom rješavanju sporova koji je Vlada nedavno usvojila dalje poboljšati efikasnost rada sudova – izjavila je Oana Cristina Popa, ambasadorka EU u Crnoj Gori.

Oko 5000 sporazuma postignuto od 2017. godine

U posljednjih pet godina, 5 005 sporova je završeno dogovorom kroz medijaciju.

„Broj sporova koji se rješavaju medijacijom značajno raste iz godine u godinu. To potvrđuje da naši građani i drugi pravni subjekti imaju sve više povjerenja u medijaciju. Medijacija takođe doprinosi rasterećenju našeg pravosudnog sistema, kao i smanjenju troškova stranaka i države“, poručuje Lutovac. Više informacija o medijaciji i njenim prednostima možete da saznate na sajtu Centra www.centarzaars.me kao i putem web sajta Savjeta Evrope/Evropske unije: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home.