Napredna obuka medijatora o privrednoj medijaciji

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao u Podgorici dvije dvodnevne napredne obuku medijatora o medijaciji u privrednim sporovima za po 15 medijatora iz različitih crnogorskih gradova, i to 25. i 26. juna, odnosno 27. i 28.. juna 2022.godine.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ramon Zakaria, Šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, g.đa Ana Bukilić ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova.
Predavači na obuci su bili medijator i trener za medijaciju mag. Gordana Ristin, sudija Apelacionog suda u Ljubljani, i medijator i trener za medijaciju mag. Zoran Hajtnik, advokat iz Ljubljane. Tokom dvodnevne obuke, polaznici su imali prilike da se dodatno edukuju o primjeni medijacije u rješavanju privrednih sporova, razlikama između privredne medijacije i medijacije u građanskim i porodičnim sporovima, kao i da unaprijede vještine u sprovođenju medijacije u privrednim sporovima.
Pored teoretskog predstavljanja predmetnih tema, učesnici su imali priliku da aktivno učestvuju i u praktičnom dijelu obuke putem učešća u diskusijama sa predavačima i drugim učesnicima, učešća u grupnim vježbama i vježbama igranja uloga.

Za učesnike je pripremljen Priručnik o naprednoj obuci o privrednoj medijaciji, koji su pripremili predavači, a koji daje objašnjenja svih važnih tema u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima, uključujući objašnjenja profitabilnih tržišnih aktivnosti, konfliktnih poslovnih partnera i načina rada sa njima, kompetencija i donosilaca odluka i koliko je važno obezbjeđenje neposrednog učešća donosilaca odluka u medijaciju. Priručnik takođe opisuje glavne tehnike napredne medijacije i pregovaranja koje medijatori mogu koristiti u zavisnosti od konkretne situacije i strana u medijaciji. Pojašnjava i način rada sa advokatima, ali i načine dalje promocije medijacije među privrednim subjektima, kao alternativnu, isplativu i pouzdanu metode za rješavanje sporova.

Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.