Sastanak sa sudijama, Rožaje i Berane, 12. i 13. oktobar 2022.g.

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova sa saradnicima je 16. maja.2021.godine održala sastanke sa predsjednikom Osnovnog suda u Rožajama, gospodinom Mirsadom Mujevićem, i sudijama parničarima tog suda i sa predsjednikom Osnovnog suda u Beranama, gospodinom Ivanom Došljakom I sudijama parničarima u Osnovnom sudu u Beranama. Tema sastanaka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u primjeni instituta medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.