Trening za sudije – Medijacija u privrednim sporovima, upućivanje predmeta u medijaciju, Podgorica 29 – 30. Septembar 2022

Evropska bank za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna organizacija za razvoj prava (IDLO), u saradnji sa Centrom za alternativno rješavanje sporova i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je organizovao dvodnevnu obuku na temu Medijacija u privrednim sporovima ‘ upućivanje predmeta u medijaciju“. Obuka se održala 29. i 30. septembra 2022.godine u Podgorici, u Hotelu Voco, a organiovana je za sudije i savjetnike Privrednog suda Crne Gore i Apelacionog suda Crne Gore.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ljubomir Petruljeskov ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO), g.đa Ljiljana Lakić, Predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova.
Predavači na obuci su bili g.din Srđan Šimac, Sudija Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge medijatora i g.đa Danijela Vukčevič, sudija Apelacionog suda Crne Gore i medijator.
Ova obuka za sudije je imala za cilj da poveća informisanost sudija o medijaciji u privrednim sporovima i na taj način im olakša odlučivanje o slanju sudskih predmeta u postupak medijacije te takođe posredno utiče na promociju medijacije od strane suda i sudija.
Tokom seminara, učesnici su imali priliku da saznaju više o medijaciji u privrednim sporovima, evropskim, međunarodnim i nacionalnim propisima o medijaciji u privrednim sporovima, benefitima medijacije, medijabilnosti sudskih predmeta i kriterijumima za upućivanje sudskih predmeta u postupak medijacije, ulozi suda u promovisanju medijacije u privrednim sporovima i slično. Pored teorijskih predavanja, učesnicima je bilo omogućeno da aktivno učestvuju kroz razne praktične vježbe, diskusije, rad u grupama prezentaciju i raspravljanje o studijama slučaja.
Za učesnike obuke, predavači, uz podršku projektnog tima IDLO Projekta, su pripremili Priručnik na temu Medijacija u privrednim sporovima – upućivanje predmeta u medijaciju, koji daje pregled najznačajnijih međunarodnih i nacionalnih propisa koji regulišu pitanje alternativnog rješavanja sporova, a posebno medijacije u privrednim sporovima, pojašnjene su glavne karakteristike medijacije, razlike između sudskog postupka i medijacije, i rada sudije i medijatora, prikazana je uloga suda i sudije kod upućivanja stranaka u postupak medijacije i druge veoma važne i interesantne teme koje će koristiti sudijama u njihovom daljem radu, a posebno u pogledu određivanja medijabilnosti spora i komunikacije sa strankama prilikom upućivanja predmeta u postupak medijacije.
Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.