Posjeta i obuka za trenere za medijatore u Njemačkoj, Frankfurtu na Majni, 14.-17.11.2022.godine

Na poziv i u organizaciji Saveznog ministarstva pravde i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), a u saradnji i uz podršku Centra za alternativno rješavanje sporova Crne Gore i Privredne komore Njemačke, organizovana je studijska posjeta i obuka za 12 medijatora/trenera u Frankfurtu na Majni, u periodu 14-17. novembar 2022.g.

Treneri na trodnevnoj obuci su bili advokat, Prof. Dr. Renate Dendorfer-Ditges, i advokat Anke Beyer, kao i rukovodilac Centra za obuku Privredne komore Njemačke, Timo Gasparini koji je, pored ostalog, upoznao učesnike sa aktivnostima Centra za medijaciju Privredne komore u Fraknfurta na Majni u o programima obuke medijatora.

Različiti moduli obuke su se fokusirali, pored ostalog, i na pitanje obezbjeđenja kvaliteta u pružanju usluga medijacije i djelovanja u izazovnim situacijama u medijaciji.

Obuka je organizovana hinbridno tako da je bilo i online sesija u kojima je Sabine Langhirt predstavila Saveznu radnu grupu za porodičnu medijaciju (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM)), a g.din Jörn Valldorf, Dr. Thomas Lapp and Stefan Kracht su prredstavili the Bundesverband MEDIATION i Deutsche Gesellschaft für Mediation(DGM) (Njemačko društvo za medijaciju), Barbara von Petersdorff-Campen je predstavila Centar za medijaciju Privredne komore Minhen, a Daniel Lasser je predstavio Centar za medijaciju Privredne komore Nirnberg.

Organizovana posjeta i obuke su pružile priliku učesnicima iz Crne Gore da se upoznaju sa iskustvima u radu njemačkih organizacija aktivnih u oblasti medijacije i predlozima I sugestijama za budući rad Centra za ARS