Sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava 22.februar 2023.godine, Hotel “CuE” – Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), organizovao je dana 22.02.2023.godine, okrugli sto namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava na temu: “Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori”. Skupu je prisustvovalo 12 predstavnika osiguravajućih društava i to: “Generali osiguranje” AD Podgorica, “Lovćen osiguranje” AD Podgorica, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, “Grawe neživotno osiguranje” AD Podgorica, “Grawe životno osiguranje” AD Podgorica ,“Sava osiguranje” AD Podgorica i “Uniqa osiguranje”. Pored naznačene teme okruglog stola, na sastanku se diskutovalo o brojnim drugim temama vezanim za postupak medijacije, sa kojima su se učesnici skupa susrijetali u svom radu, a sve u cilju unapređenja prakse i veće primjene medijacije u sporovima radi naknade štete nastale u vezi ugovora o osiguranju.
Prisutnim učesnicima su se obratili: Ljubomir Petruljeskov, ispred organizacije IDLO, Marina Lutovac, direktor Centra, i načelnica Odjeljenja za alternativno rješavanje sporova u Centru za ARS i medijator Viloleta Majić.
Predstavnik međunarodne organizacije IDLO pozdravio je prisutne i govorio o privrednoj medijaciji generalno i iskustvima iz evropskih pravnih sistema u ovoj oblasti.
U nastavku rada, predstavnici Centra za ARS su informisali prisutne o rezultatima i uočenim problemima u implementaciji Zakona o ARS, dok su predstavnici osiguravajućih društava govorili o svom iskustvu u primjeni medijacije, stepenu prihvatljivosti medijacije u ovakvim sporovima od strane učesnika u postupku, problemima i izazovima sa kojima se susrijeću, posebno u odnosu na uslove I uzroke koji utiču na zaključenje poravnanja. Učesnici su takođe, ono što je posebno značajno za Centar, dali preporuke i sugestije kako unaprijediti praksu.
Zaključak svih prisustnih je da organizovanje ovakvih stručnih skupova je neophodno, korisno i veoma značajno u cilju unaprijeđenje primjene medijacije.