Radionica “Uvod u inkluzivnu medijaciju djece”

Podgorica, 12. Oktobar 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je dana 12. oktobra 2023.godine oranizovao jednodnevni uvodni seminar na temu uključivanja djece u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka.
Cilj seminara je upoznavanje sa praksom, iskustvima i izazovima u uključivanju djece u medijaciji u razvodu braka u Velikoj Britaniji a sve radi sagledavanja mogućnosti da se, shodno nacionalnom zakonodavnom okviru, obezbjede preduslovi za neposredno uključivanje djeca u porodičnoj medijaciji u Crnoj Gori.
Na seminaru su obrađene teme koje se odnose na međunarodni i nacionalni normativni okvir u vezi uključivanje djece u medijaciju i pravo djeteta da iznese svoje mišljenje u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka; dalje na praksu i iskustva Velike Britanije u pomenutoj oblasti, modele za inkluzivnu medijaciju djece i sl.
Na seminaru su učestvovala 19 medijatora i to iz Podgorice, Ulcinja, Nikšića i Pljevalja.
Predavač na semianru je bila : Dr Lesley Allport, iz Velike britanije, LADR Mediation Training and Consultancy