Seminar “Faze u postupku medijacije”

Podgorica, 3-5.novembar 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz podršku Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, u periodu od 3. do 5. novembra 2023.godine, u Podgorici organizovao dvodnevni seminar na temu „Faze u postupku medijacije”, na kome su učestvovala 20 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog, Nikšića, Ulcinja i Bara.
U uvodnom dijelu učesnicima su se obratili gospodin Ralf Matthias Reusch,iz Ambasade Republike Njemačke u Podgorici , gospodin Stefan Pürner, rukovodilac projektne oblasti u Njemačkoj fondaciji IRZ, i gospođa Maina Lutovac, direktorica Centra za ARS.
Predavači na obuci su bile prof. dr Renate Dendorfer-Ditges, advokatica i ovlašćena medijatorka, i Gđa Simone Pöhlmann, advokatica i ovlašćena medijatorka.