Godišnji sastanak medijatora, Podgorica, 18. novembra 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 18. novembra 2023.godine organizovao godišnji sastanak sa medijatorima na kojem su učestvovala 75 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Cetinja, Rožaja, Nikšića, Ulcinja, Bara, Kotora, Herceg Novog, Plava , Kolašina, Pljevalja, Berana,
Na godišnjem sastanku su odrađene dvije intervizije koje su se odnosile na postupke medijacije u konkretnom porodičnom i radnom sporu
Dalje, predstavnici Centra za ARS su prezentovale dokument koji se odnosio na pravila u postupanju medijatora u postupku medijacije koja su urađena na osnovu dosadašnje prakse u primjeni medijacije, posebno od momenta donošenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova, a sve u cilju unapređenja primjene medijacije i ujednačavanja prakse.