On-line “Napredna obuka porodičnih medijatora”

09, 10, 17. i 18. decembar 2020.g., Podgorica

U cilju kontinuiranog unapredjenja znanja i vještina porodičnih medijatora, Centar za alternativno rjesavanje sporova je u saradnji sa Hrvatskim društvom za obiteljsku medijaciju organizovao četvorodnevnu online naprednu obuku koja je održana 9, 10, 17. i 18. decembra 2020. godine.

Obuci je prisustvovalo 24 porodičnih medijatora lično i online putem ZOOM aplikacije.

Cilj obuke je bio da se porodični medijatori upoznaju sa savremenim teorijama i modelima porodične medijacije, osnaživanjem u predmedijacijskom postupku, načelima i etičkim izazovima u porodičnoj medijaciji, kao i o zastojima u medijacijskom procesu, medijacijiji s parovima u visokom stepenu konflikta i učešću djece u porodičnoj medijaciji. Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa  posebnim vještinama koje se mogu koristiti u raznim fazama i situacijama u toku porodične medijacije.

Sva predavanja su bila propraćena praktičnim primjerima i vježbama koje su dale mogućnost učesnicima da razmijene svoja iskustva i mišljenja po gore navedenim temama. Predavačice na naprednoj obuci su bile prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, prof.dr.sc. Kristina Urbanc i izv. prof. dr.sc. Vanja Branica, članice Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju i profesori na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, koje su, I ako on-line prisustvom, uspjele da svojim interesantnim predavanjima i vježbama, animiraju učesnike i podstaknu ih na aktivno učešće u obuci.