Metodologija za praćenje i ocjenu medijatora, online radionica, 15.februar 2021

15.februara 2021.godine, Savjet Evrope „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku” je u saradnji sa Centrom za Alternativno rješavanje sporova organizovao online radionicu na kojoj je predstavljena Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora.

Metodologija za praćenje i ocjenu rada medijatora je pripremljena u okviru projekta Savjeta Evrope „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”, kao vid podrške Centru za alternativno rješavanje sporova, a shodno obavezama iz Programa razvoja ARS 2019-2021.godine. Nacrt Metodologije je predstavila g.đa Jelena Arsić, konsultant angažovan od strane Savjeta Evrope, koja je i uradila prvi nacrt Metodologije i koja je ucesnicima radionice predstavila razloge za izradu Metodologije, strukturu Metodologije, metode i kriterijume za praćenje i ocjenu rada medijatora, kao i sam postupak praćenja i ocjene rada medijatora.

Online radionici je prisustvovalo oko 30 medijatora koji su imali priliku da razgovaraju o predloženim rješenjima u Metodologiji, kao i da iznesu svoje mišljenje o kriterijumima i načinima ocjene medijatora.