Online obuka / Primjena medijacije u radnim sporovima, 14. April 2021.godine

Kao nastavak kontinuirane saradnje sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao online obuku na temu „Primjena medijacije u radnim sporovima – njemačko i crnogorsko iskustvo“. Online obuka se održala 14. aprila 2021.godine sa početkom u 10 časova.
Predavači na obuci su bili Martin Mihaelis, advokat i medijator iz Njemačke, i Ivan Knežević, medijator i predstavnik Centra za alternativno rješavanje sporova u Crnoj Gori.
Obuci je prisustvovalo 60 medijatora iz Crne Gore koji su imali priliku da čuju nešto više o primjeni medijacije u radnim sporovima i uticaju individualnog radnog prava na medijaciju u Njemačkoj, ali i o medijaciji u radnim sporovima u Crnoj Gori iz ugla predstavnika Centra za alternativno rješavanje sporova.
Ova online obuka je samo uvod u naredne obuke i seminare sa konkretnijim temama u oblasti medijacije koje će Centar za ARS organizovati u toku 2021.godine u saradnji sa IRZ.