Okrugli sto “Medijacija i osiguravajuća društva” 10. jun 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 10. juna 2021.godine, okrugli sto na temu “Medijacija i osiguravajuća društva”, koji je bio namijenjen predstavnicima osiguravajućih društava.
Na okruglom stolu uzeli su učešće predstavnici Grawe neživotnog osiguranja, Grawe životnog osiguranja, Nacionalnog biroa osiguravača, Lovćen osiguranja, Generali osiguranja i Sava osiguranja. koji su na zadovoljstvo Centra, pokazali veliko interesovanje u vezi sa postupkom medijacije.
U prvom dijelu sastanka prisutnima su se obratili predstavnici Centra i Stručnog savjeta Centra koji su prezentovali odredbe Zakona o ARS-u i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u radu Centra kada su u pitanju sporovi iz ugovora o osiguranju, uočenim problemima i mogućim načinima za prevazilaženje istih.
Nakon toga, predstavnici gore pomenutih osiguravajućih društava su iznosili svoje viđenje medijacije u sporovima iz ugovora o osiguranju, poteškoća sa kojima se suočavaju u implementaciji zakona, sa osvrtom na konkretne situacije koje dovode do dilema i različitih tumačenja u praksi u odnosu na pojedina pitanja.
Opšti zaključak učesnika okruglog stola, kako organizatora, tako i predstavnika osiguravajućih društava koji su prisustvovali, je da je dijalog bio konstruktivan, da su određene nedoumice otklonjene, i da će Centar, u saradnji sa osiguravajući društvima, kao veoma bitnim akterima u postupku medijacije, nastaviti da radi na afirmaciji postupka medijacije, u smislu animiranja građana da sporove pokušaju rješavati vansudskim putem, posredstvom postupka medijacije.