Sastanak sa sudijama, Bar i Ulcinj, 16. maj 2021.godine

U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u Crnoj Gori, direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je 16. maja.2021.godine održala sastanke sa predsjednikom Osnovnog suda u Ulcinju, gospodinom Amirom Đokajem i sudijama parničarima tog suda i sa sudijama parničarima u Osnovnom sudu u Baru. Tema sastanaka je bila razmatranje novih rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku u dijelu koji se odnosi na medijaciju, kao i upoznavanje sa dotadašnjom praksom u primjeni institute medijacije i razmatranje uočenih problema i nejasnoća u primjeni pomenutih zakona.