ONLINE SEMINAR „PRIVREDNA MEDIJACIJA-ISKUSTVA NJEMAČKE“

Centar za alternativno rješavanje sporova i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) su organizovali dana 07. jula 2021.godine online seminar „Privredna medijacija-iskustva Njemačke“.
Pomenuti online seminar otvorili su izvršna direktorica Centra za ARS, gospođa Marina Lutovac, i predstavnik IRZ, gospodin Stefan Purner, koji su govorili o dosadašnjoj uspješnoj saradnji i budućim aktivnostima u okviru kontinuirane podrške koju Centru za alternativno rješavanje sporova pruža IRZ.
Na online seminaru ekspertkinja, angažovana od strane IRZ, prof.dr. Renate Dendorfer-Ditges LL.M.MBA, njemačka advokatica i medijatorka, govorila je o normativnom okviru, karakrteristikama, praksi i iskustvima Njemačke u primjeni medijacije u privrednim i potrošačkim sporovima, kao i o ulozi advokata u postupku privredne medijacije.
Na online seminaru učestvovalo je 60 medijatora koji su iskazali veliko zadovoljstvo učešćem na obuci i pruženoj prilici da se upoznaju sa iskustvima Njemačke u gore pomenutim oblastima, što je rezultiralo i dogovorom o potencijalnoj budućoj saradnji sa ekspertkinjom, uz podršku IRZ.