Seminar o online medijaciji u privrednim sporovima – Instrumenti i tehnike, Podgorica 06. septembar 2021

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao seminar „Onlajn medijacija u privrednim sporovima“. Seminar je održan 06. septembra 2021.godine u Podgorici i na istom je prisustvovalo 15 medijatora iz Podgorice, dok je još dvadesetak medijatora onlajn pratilo seminar.
Učesnike na seminaru je pozdravila g.đa Lucija Bauman, konsultant EBRD-a, koja se zahvalila Centru za ARS na dosadašnjoj saradnji i ukazala na značaj promocije i daljeg razvoja medijacije u Crnoj Gori, posebno u oblasti privrednih sporova. Takođe je ukazala na značaj i neophodnost onlajn medijacije koja je posebno značajna u uslovima COVID pandemije ali i kasnije u sličajevima spriječenosti stranaka da učestvuju na sastancima medijacije. G.đa Bauman se zahvalila i kolegama iz partnerske organizacije IDLO i angažovanim ekspertima.
Učesnike skupa je takođe pozdravila i g.đa Lutovac, izvršna direktorica Centra za ARS, koja se zahvalila predstavnicima EBRD i IDLO na saradnji i podršci koju pružaju u razvoju privredne medijacije, i ukazala da se sa promocijom i aktivnostima usmjerenim na daljoj i kontinuiranoj obuci medijatora mora nastaviti kako bi se medijacija u privrednim sporovima što više i uspješnije primjenjivala u Crnoj Gori.
Predavači na seminaru su bii g.din Andrea Bandini, italijanski ekspert, član Italijanske Arbitražne komore i Udruženja medijatora, koji je učesnicima predstavio glavne karakteristike onlajn medijacije, njen značaj, prednosti i nedostatke u odnosu na tradicionalnu medijaciju, a takođe je i predstavio sam postupak onlajn medijacije kroz sve njegove faze. Drugi predavač, g.din Mladen Bukilić, ekspert za informacione tehnoligije, je učesnike seminara upoznao sa glavnim tehničkim zahtjevima neophodnim za uspješno sprovođenje onlajn medijacije. Pored teorijskog dijela seminara učesnici su imali priliku da sa ekspertima razgovaraju o konkretnim temama, a u praktičnom dijelu seminara su prošli kroz sve korake korišćenja ZOOM aplikacije za svrhe sprovođenja onlajn medijacije, za šta su učesnici dobili i odgovarajuće Uputstvo. G-đa Lutovac je takođe govorila i o izazovima primjene onlajn medijacije i u tom pogledu izrazila spremnost Centra za ARS da obezbijedi sve preduslove za sprovođenje onlajn medijacije, kao načina alternativnog rješavanja sporova, posebno u oblasti privrednih sporova.
U toku seminara je učesnicima predstavljena i publikacija „Smjernice za onlajn medijaciju – Instrumenti i tehnike“ koja je razvijena u okviru projekta a koja će biti dostupna svim medijatorima na webstranici Centra ali i u štampanoj verziji.
Seminar je organizovan u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga