Radni sastanak sa upraviteljima pisarnica i sekretarima osnovnih sudova – 9. novembar 2021.godine, Podgorica

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 09. novembra 2021.godine radni sastanak sa upraviteljima pisarnica i sekretarima osnovnih sudova u Crnoj Gori. Cilj sastanka bio je sagledavanje dosadašnje prakse u radu osnovnih sudova, kada je u pitanju primjena Zakona o alternativnom rješavanju sporova, Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika.
Sastanku je prisustvovalo 18 predstavnika osnovnih sudova I to iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Berana, Plava, Rožaja, Ulcinja, Bara, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Predstavnici Centra za alternativno rješavanje sporova istakli su važnost uspješne saradnje sa sudovima i upoznali ih sa dosadašnjom praksom u primjeni instituta medijacije i uočenim problemima u njenoj primjeni.

Nakon što su učesnici prezentovali specifičnosti sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu prilikom administriranja predmeta u postupku medijacije, zaključeno je da se saradnja Centra i sudova razvija u pozitivnom pravcu, a načelno je dogovorena procedura za otklanjanje problema koji bi se potencijalno mogli javiti u daljoj primjeni Zakona.