Trening za trenere za privrednu medijaciju, 05 – 09. Septembar 2022

Centar za alternativno rješavanje sporova, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO), je organizovao petodnevni trening za trenere u privrednoj medijaciji. Trening se održao od 05. do 09. septembra 2022.godine u Podgorici, u Hotelu Voco. Treningu je prisustvovalo 8 učesnika koji su vec ranije prošli obuku za trenere za medijatore.
U uvodnom dijelu pomenutih naprednih obuka učesnicima su se obratili g.din Ljubomir Petruljeskov ispred Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) i g.đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, koja je istovremeno bila I jedan od učesnika treninga.
Predavači na obuci su bili medijator i trener za medijaciju mag. Gordana Ristin, sudija Apelacionog suda u Ljubljani, i medijator i trener za medijaciju mag. Zoran Hajtnik, advokat iz Ljubljane. Tokom petodnevne obuke, učesnici su imali prilike da saznaju više o medijaciji u privrednim sporovima, principima učenja odraslih, preprekama i savjetima za uspešnu organizaciju i sprovođenje obuke za odrasle, novim tehnikama obuke u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima. Učešćem na pomenutim treninzima, medijatori su imali priliku da steknu nova znanja i vještine relevantne za razmjenu znanja i vještina, demonstraciju različitih oblika obuke kroz praktične primjere i diskusiju u grupi i sa trenerima. Pored teorijskih predavanja, učesnici su aktivno učestvovali u obuci, kroz pripremu sopstvenih prezentacija, predstavljanje i diskusiju o dobrim i manje dobrim stranama prezentacije, sa ostalim učesnicima i trenerima
Za učesnike je pripremljen Priručnik o treningu za trenere u privrednoj medijaciji, koji su pripremili predavači, a koji daje objašnjenja svih važnih tema u vezi sa medijacijom u privrednim sporovima, ali i sa načinima pripreme i realizacije obuka za medijatore, uključujući najznačajnije principe učenja odraslih, nastavne metode, specifičnostima obuke za medijatore za privredne sporove. Priručnik takođe opisuje tehnike u postupku medijacije i pregovaranja, kroz sve faze medijacije, koje medijatori mogu koristiti u zavisnosti od konkretne situacije i strana u medijaciji. Takođe je jedan dio Priručnika obradio i pitanje razumijevanja ljudskog ponašanja i transakcionu analizu..
Obuka trenera ima za cilj stvaranje grupe crnogorskih trenera za buduće medijatore u oblasti medijacije u privrednim sporovima, sa razvijenim naprednim znanjima i vještinama za medijaciju u privrednim sporovima, koji će kasnije razmjenjivati svoja iskustva i znanja sa drugim medijatorima kroz različite vidove seminara, konferencija, supervizija, intervizijskih sastanaka. Ovo će doprinijeti održivosti implementacije privredne medijacije u Crnoj Gori, pri čemu će osnovnu i naprednu obuku za buduće i sadašnje medijatore izvoditi uglavnom lokalni treneri, uz ograničeno učešće međunarodnih stručnjaka i trenera.

Obuka je organizovana u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori“, kojeg implementiraju EBRD i IDLO uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga.