Tribina „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“, 09.decembra 2022.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica-Fakultetom pravnih nauka, dana 09. decembra 2022.godine, organizovao Tribinu „Medijacija-alternativno rješavanje sporova“ za studente Fakulteta pravnih nauka.
Na tribini su govorile g-đa Marina Lutovac, izvršna direktorica Centra, medijatorka i trener za medijaciju, g-đa Danijela Vukčević, sudija u Apelacionom sudu, medijatorka i trener za medijaciju, i g-đa Dijana Popović Gavranović, socijalna radnica, medijatorka i trener za medijaciju.
Cilj organizovanja tribine je upoznavanje studenata sa institutom medijacije, normativnim i zakonodavnom okvirom u oblasti medijacije, praksom i rezultatima, sa posebnim osrvtom na medijaciju u porodičnim sporovima i privrednom medijacijom.