Medijacija u porodičnim i sporovima u kojima učestvuju djeca

Učešće Marine Lutovac, direktorice centra za ARS, i Dijane Popović Gavranović, medijatorke, socijalne radnice u Stručnoj službi VDT-a i trenerice za medijaciju u Roditeljskom leksikonu – podkastu Udruženja Roditelji snimljenom 30.12.2022.g.