Onlajn medijacija

Onlajn medijacija je proces rješavanja sporova koji koristi platforme za onlajn video konferencije kako bi omogućili strankama i medijatoru da prisustvuju medijaciji sa udaljenih lokacija.

U onlajn medijaciji cijeli postupak se sprovodi sa daljine, upotrebom digitalne platforme (pružaoci usluga videokonferencija kao što su Zoom, Skype, Teams i slično). Za razliku od klasične medijacije, stranke i medijator se neće sresti licem u lice i sve interakcije su digitalne. Stranke i medijator će se virtuelno sastati na izabranoj platformi, koristeći odgovarajuće računare i uređaje za video konferencije, a tokom virtuelnih sesija će razgovarati, istražiti i procijeniti moguće alternative, pregovarati i naći rješenje za svoj spor.

Centar za alternativno rješavanje sporova je kroz obuku broja medijatora, koja je realizovana u okviru Tehničkog projekta: Jačanje privredne medijacije u Crnoj Gori, koji implementira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna organizacija za razvoj prava (IDLO) uz finansijsku podršku Velikog vojvodstva Luksemburga, kreirao uslove za sprovođenje onlajn medijacije u privrednim sporovima, kroz korišćenje ZOOM platforme za video konferencije.

Takođe su u okviru projekta razvijene Smjernice za sprovođenje onlajn medijacije koje sadrže definiciju onlajn medijacije, glavne karakteristike, ključne zahtjeve i opis postupka onlajn medijacije po svim fazama, kao i savjete za uspješno sprovođenje medijacije. Tekst smjernica možete pronaći na ovom linku.

Neophodni uslovi koje stranke i njihovi zastupnici moraju ispuniti da bi se mogla sprovesti onlajn medijacija su:

  • uređaj koji mu omogućava da prisustvuje videokonferenciji (pametni telefon, tablet, laptop itd.), koji imaju zvučnike i kameru,
  • stabilna, sigurna i brza internet konekcija,
  • mogućnost slanja i primanja elektronskih dokumenata,
  • mogućnost elektronskog potpisivanja dokumenata.

Ukoliko želite da popunite Predlog za pokretanje onlajn medijacije, možete ga preuzeti na sledećem linku.

Popunjen i potpisan predlog možete poslati poštom na adresu Centra za alternativno rješavanje sporova: Serdara Jola Piletića bb, Podgorica ili na e-mail adresu: centarzaars@centarzaars.me

Ukoliko želite da popunite predlog za pokretanje onlajn medijacije putem interneta pratite uputstva u daljem tekstu, pri čemu je takođe potrebno priložiti popunjen i potpisan Predlog za pokretanje onlajn medijacije

Prijava online medijacije vrši se popunjavanjem polja unutar forme za prijavu onlajn medijacije. Polja obilježena crvenom zvjezdicom (*) su obavezna polja.

Prije nego što popunite formu molimo vas da pažljivo pročitate informacije i odredbe za podnošenje onlajn medijacije.

Bezbjednost

Prenos podataka se vrši kriptovanim kanalom, Centar će se prema podacima koji pristignu ponašati kao prema povjerljivim podacima, i ponašati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Klikom na dugme “Saglasnost” korisnik je upoznat sa informacijama iz “Politike privatnosti” i daje saglasnost da se njegovi lični podaci koriste u svrhu zakazivanja medijacije preko forme “Predlog za pokretanje onlajn medijacije“.

Centar će  podatke koristiti samo u svrhu zakazivanja Onlajn medijacija“.

PREDLOG ZA POKRETANJE MEDIJACIJE