Vijesti

Studijska posjeta Češkoj

Od 23. do 28. aprila 2012. godine predstavnici Ministarstva pravde i ljudskih prava, Tužilaštva, Vrhovnog suda i Centra za posredovanje Crne Gore obavili su studijsku posjetu Češkoj u okviru koje su se upoznali sa primjerima besplatne pravne pomoći i medijacije u češkom pravnom sistemu. Tom prilikom posjetili su Pravosudnu akademiju u Kronerežu, Vrhovni sud u Brunu i Ministarstvo pravde u Pragu. Posjeta je bila realizovana uz podršku kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.

Studijska posjeta Češkoj Read More »

Uspješno završena obuka novih posrednika sa područja van Podgorice

U Miločeru je u periodu od 24. do 27. novembra, uz saradnju Centra za posredovanje i kancelarije UNDP-a u Podgorici, održana još jedna obuka po programu osnovne obuke posrednika Ministrarstva pravde Crne Gore, ovog puta za polaznike koji dolaze sa područja van Podgorice.

Četvorodnevna obuka, na kojoj su predavači bili direktor Centra Miroslav Knežević i Danijela Vukčević su, kao i na prethodnoj obuci, učesnike upoznali sa pojmovima i benefitima posredovanja, kao i sa samim procesom i fazama ovog vida alternativnog rješavanja sporova.

Učesnici su uspješno završili obuku, nakon koje su im podijeljeni sertifikati, čime su, podsjećamo, stekli uslove za eventualno dobijanje zvanja posrednika, koje dodjeljuje Ministarstvo pravde.

Uspješno završena obuka novih posrednika sa područja van Podgorice Read More »

Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa

Dana 18. novembra, 2011. u Bečićima je održana Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa. Konferenciju su otvorili pomoćnica ministra pravde Crne Gore, Branka Lakočević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Benžamin Perks, a riječ su imali i Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje Crne Gore i Vesna Pavićević, koordinatorka područne jedinice Centra u Bijelom Polju.

Cilj Konferencije, kojoj su pored učesnika iz Crne Gore prisustvovali i brojni učesnici iz regiona, je bio razmjena iskustava i informacija iz ove oblasti, kao i prikaz postignutih rezultata u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Na Konferenciji su, takođe, donešeni i sljedeći zaključci:

 1. Da su sve države regiona posvećene razvoju posredovanja između žrtve i maloljetnog počionioca krivičnog djela;
 2. Da je saradnja između predstavnika država regiona od velikog značaja za razvoj ove oblasti u regionu;
 3. Da je svaka država u skladu sa svojim socijalnim trenutkom učinila da posredovanju u ovoj oblasti da veoma značajno mjesto u pravnom sistemu i sistemu socijalne zaštite;
 4. Da će države pojedinačno nastaviti sa aktivnostima koje će doprinositi nastavku razvoja posredovanja u ovoj oblasti;
 5. I konačno, da je potrebno raditi na stalnoj edukaciji stručnjaka u ovoj oblasti.

Regionalna konferencija na temu maloljetničkog pravosuđa Read More »

Uspješno završena obuka novih posrednika

U periodu od 26. do 29. oktobra, u prostorijama Uprave za kadrove, a uz saradnju Centra za posredovanje i kancelarije UNDP-a u Podgorici, održana je obuka po programu osnovne obuke posrednika Ministrarstva pravde Crne Gore, za polaznike sa područja Glavnog grada. 

Polaznici obuke su se upoznali sa pojmovima alternativnog rješavanja sporova, vrstama posredovanja, zakonodavnim okvirom, načelima i etičkim pitanjima u posredovanju, kao i vještinama i fazama ovog procesa. Po završetku obuke, učesnici su dobili sertifikat, čime su postali kandidati za eventualno dobijanje zvanja posrednika, koje dodjeljuje Ministarstvo pravde.

Obuka novih posrednika sa područja van Podgorice, će biti održana u Miločeru, u periodu od 24. do 27. novembra, za koju se zainteresovani mogu prijaviti kontaktiranjem Centra za posredovanje.

Podsjećanja radi, uslovi za prijavu posrednika su sljedeći:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Visoka školska sprema i
 • Najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uspješno završena obuka novih posrednika Read More »

Studijska posjeta Beču

U cilju realizacije projekta podržanog od strane kancelarije UNICEF-a u Podgorici, koji se tiče promocije posredovanja u maloljetničkom pravosuđu, predstavnici crnogorskih institucija obavili su studijsku posjetu Beču, u periodu od 17. do 20. oktobra. Učesnici studijske posjete su imali priliku da posjete Ministarstvo pravde Austrije, Viši sud u Beču, kao i organizaciju Neustart, koja se bavi sprovođenjem vaspitnih naloga.

Studijska posjeta Beču Read More »

Održan seminar na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom”

Centar za posredovanje Crne Gore, zajedno sa Ministarstvom pravde i Upravom policije, a u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Podgorici, je organizovao seminar od 6.-7. oktobra u Bečićima, na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom”.

Cilj ovog seminara je u prvom redu upoznavanje policijskih profesionalaca sa samim institutom posredovanja, njegovim značajem, mogućnošću primjene, benefitima i nekim vještinama iz ove oblasti, kao i, kroz razmjenu ličnih iskustava, upoznavanje sa aspektima i problemima sa kojima se policijski službenici susrijeću u radu.

Održan seminar na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom” Read More »

Javni konkurs za obuku novih posrednika

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje javni konkurs za obuku novih posrednika. Shodno Zakonu o posredovanju, uslovi za prijavu posrednika su sljedeći:

 • crnogorsko državljanstvo,
 • visoka školska sprema i
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Centar za posredovanje Crne Gore, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kancelarije u Podgorici, organizuje obuku novih posrednika. Obuke će biti organizovane u dvije etape: od 26-29. oktobra 2011. godine za učesnike sa područja Podgorice i od 24-27. novembra 2011. godine za učesnike van Podgorice.

Ukoliko ispunjavaju uslove, zainteresovana lica mogu dostaviti biografiju i motivaciono pismo (sa kontakt podacima) na adresu Centra za posredovanje Crne Gore:

Đoka Miraševića 59, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: posredovanje@t-com.me najkasnije do 22. oktobra 2011. godine.

Obzirom na ograničeni broj raspoloživih mjesta, nakon obavljenih prijava će se formirati posebna komisija koja će izvršiti selekciju kandidata na osnovu zakonski određenih uslova. Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i koji budu odabrani će biti kontaktirani.

Za sve informacije možete se obratiti Centru za posredovanje na telefone:

+382 20 265 349, +382 20 265 359, +382 20 265 369.

Javni konkurs za obuku novih posrednika Read More »

Miroslav Knežević izabran za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF)

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević izabran je za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF), na VI regionalnoj konferenciji ove organizacije, održanoj 2. i 3. septembra 2011. godine u Ljubljani. Istovremeno, odlučeno je da sjedište ove regionalne organizacije bude u Crnoj Gori, što predstavlja prizanje razvoju medijacije u Crnoj Gori, koja je od međunarodnih organizacija ocijenjena kao najbolja u regionu.

To je jednoglasna odluka Skupštine koju čine predstavnici osam zemalja članica SEEMF-a: Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Makedonija.

Forum je nastao 2005. godine, kao regionalna mreža za razvoj medijacije, sa vizijom razvoja kulture nenasilnog rješavanja konflikata, zasnovane na dijalogu, toleranciji i saradnji u okruženju, i sa ciljem da doprinese regionalnom održivom miru i razvoju.

SEEMF ohrabruje ljude da razvijaju kreativna rješenja u konfliktima i promovišu upotrebu medijacije kao primarni pristup rješavanju konflikata. SEEMF gradi interaktivnu platformu za razmjenu, saradnju i izgradnju kapaciteta među medijatorima iz svih oblasti medijacije u Jugoistočnoj Evropi.

Miroslav Knežević je direktor Centra za posredovanje Crne Gore od njegovog osnivanja 2008. godine. Osnivači Centra su Vlada Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Udruženje medijatora Crne Gore.

Miroslav Knežević izabran za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF) Read More »

Promocija medijacije- posjeta Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

U periodu od februara do aprila 2011. godine, Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a u Podgorici, organizovao je obilazak Osnovnih sudova u petnaest opština u Crnoj Gori.

Cilj obilaska je bilo instaliranje info deskova i podjela promotivnog materijala, kako bi se građani bolje informisali o medijaciji kao jednom od načina alternativnog rješavanja sporova.

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević se tom prilikom sastao i sa predsjednicima Osnovnih sudova, gdje je bilo rInfo_desk_3iječi o daljem jačanju ovog instituta i šta su prednosti, a šta prepreke na tom putu. U saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore i kancelarije UNDP, Centar je takođe napravio upitnike, koji su podijeljeni predsjednicima sudova, sudijama i medijatorima, a koji će dati uvid u to na koji način poboljšati i ispromovisati medijaciju u Crnoj Gori.

Rezultati upitnika će pokazati trenutno stanje vezano za institut medijacije u Crnoj Gori, što će u krajnjem uticati i na novi zakon o posredovanju.

Promocija medijacije- posjeta Osnovnim sudovima u Crnoj Gori Read More »