Vijesti

Dvodnevna on-line obuka „“Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku medijacije u razvodu braka” Podgorica, 27/28.03.2024.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova organizovao je dana 27. i 28.marta 2024.godine on-line dvodnevnu obuku “Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku medfijacije u razvodu braka”, na kojoj je predavač bila prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, integrativna psihoterapeutkinja za djecu iz Hrvatske. Ekspetkinja je govorila o najboljem interesu djece u visoko – konfliktnim razvodima brakova, prepoznavanju manipulacije djecom i sistemom od strane roditelja, karakteristikama roditelja, kao klijenata, u visokom konfliktu, tehnikama rada sa roditeljima u visokom konfliktu i kako se ta znanja mogu upotrijebiti u medijaciji sa bivšim partnerima – roditeljima maloljetne djece. Na on-line obuci je učestvovala 52 medijatora iz različitih crnogorskih gradova.

Dvodnevna on-line obuka „“Visoki konflikti roditelja – stranaka u postupku medijacije u razvodu braka” Podgorica, 27/28.03.2024.godine Read More »

Dvodnevna obuka „Supervizija medijatora”, 18-19.03.2024.g.

U organizaciji Centra za alternativno rješavanje sporova održana je u Podgorici 18. I 19. marta 2024.godine obuka „Supervizija medijatora” na kojoj su prvenstveno učestvovali treneri za medijaciju. Predavač na obuci je bila dr. Lesli Olport, iz Velike Britanije.

Na obuci su, kroz teorijski i praktični rad. obrađene sledeće teme: pregled uloge supervizora, mogući modeli, ugovaranje supervizije, stilovi rukovođenja, razvoj karijere medijatora,  uloga supervizora u obuci i kompetenciji i u superviziji iskusnih medijatora,  vrste podrške, grupna supervizija i zajednice učenja, odgovornost prema klijentima – supervizija bezbjednosti, i dr.

Dvodnevna obuka „Supervizija medijatora”, 18-19.03.2024.g. Read More »

Dvodnevna obuka „Medijacija koja uključuje djecu”, 14-15.03.2024.g.

U organizaciji Centra za alternativno rješavanje sporova održana je u Podgorici 14. I 15. marta 2024.godine obuka „Medijacija koja uključuje djecu” na kojoj su prvenstveno učestvovali medijatori (psiholozi i socijalni radnici) i treneri za obuku medijatora. Predavač na obuci je bila dr. Lesli Olport, iz Velike Britanije.

Na obuci su, kroz teorijski i praktični rad, obrađene sledeće teme: glas djece; principi i preduslovi za uključivanje djece; rad sa roditeljima; sastanak sa djetetom; potrebe i interesi djece i mladih; planiranje, pozivanje i rad s djecom i mladima; rad s djecom iz iste porodice, ugovaranje s roditeljima i rad s djecom iz iste porodice.

Dvodnevna obuka „Medijacija koja uključuje djecu”, 14-15.03.2024.g. Read More »

Konsultativni sastanak/ Berane 11. decembra 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz organizacionu i finansijsku podršku Programske kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, a u okviru projekta projekta „HF 7 Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, organizovala dana 11.12.2023.godine u Beranama konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Bijelog Polja, Berana, Pljevalja i Rožaja, sa ciljem afirmacije medijacije i drugih vrsta alternativnog rješavanja sporova i razmatranja praktičnih izazova i mogućnosti u ovoj oblasti.

Konsultativni sastanak/ Berane 11. decembra 2023.godine Read More »

Konsultativni sastanak/ Budva 6. decembra 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz organizacionu i finansijsku podršku Programske kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, a u okviru projekta projekta „HF 7 Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”, organizovala dana 06.12.2023.godine u Budvi konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Herceg Novog, Kotora, Bara i Ulcinja, sa ciljem afirmacije medijacije i drugih vrsta alternativnog rješavanja sporova i razmatranja praktičnih izazova i mogućnosti u ovoj oblasti.

Konsultativni sastanak/ Budva 6. decembra 2023.godine Read More »

Učešće Marine Lutovac, direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova na Godišnjoj konferencije Regionalnog udruženja medijatora u Novom Sadu

Direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova je, na poziv Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine, učestvovala online na Godišnjoj konferenciji Regionalnog udruženja medijatora, koja se održala 30. novembra 2023.godine u Novom Sadu. To je bila prilika da se kolege iz Novog Sada upoznaju sa crnogorskim normativnim okvirom u oblasti alternativnog rješavanja sporova, kao i sa praksom i
iskustvima Centra za alternativno rješavanje sporova u primjeni medijacije. Na konferenciju su, pored kolega iz Vojvodine, učestvovali i Slave Mladenovski iz Sjeverne Makedonije (Institut 4R), dr. Muharem Selimović iz Bosne i Hercegovine (Udruga medijatora Jugoistočne Evrope) i Stipe Šola, iz Hrvatske (Centar za mirenje).

Učešće Marine Lutovac, direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova na Godišnjoj konferencije Regionalnog udruženja medijatora u Novom Sadu Read More »

Godišnji sastanak medijatora, Podgorica, 18. novembra 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je 18. novembra 2023.godine organizovao godišnji sastanak sa medijatorima na kojem su učestvovala 75 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Cetinja, Rožaja, Nikšića, Ulcinja, Bara, Kotora, Herceg Novog, Plava , Kolašina, Pljevalja, Berana,
Na godišnjem sastanku su odrađene dvije intervizije koje su se odnosile na postupke medijacije u konkretnom porodičnom i radnom sporu
Dalje, predstavnici Centra za ARS su prezentovale dokument koji se odnosio na pravila u postupanju medijatora u postupku medijacije koja su urađena na osnovu dosadašnje prakse u primjeni medijacije, posebno od momenta donošenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova, a sve u cilju unapređenja primjene medijacije i ujednačavanja prakse.

Godišnji sastanak medijatora, Podgorica, 18. novembra 2023.godine Read More »

Seminar “Faze u postupku medijacije”

Podgorica, 3-5.novembar 2023.g.

Centar za alternativno rješavanje sporova je uz podršku Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, u periodu od 3. do 5. novembra 2023.godine, u Podgorici organizovao dvodnevni seminar na temu „Faze u postupku medijacije”, na kome su učestvovala 20 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Herceg Novog, Nikšića, Ulcinja i Bara.
U uvodnom dijelu učesnicima su se obratili gospodin Ralf Matthias Reusch,iz Ambasade Republike Njemačke u Podgorici , gospodin Stefan Pürner, rukovodilac projektne oblasti u Njemačkoj fondaciji IRZ, i gospođa Maina Lutovac, direktorica Centra za ARS.
Predavači na obuci su bile prof. dr Renate Dendorfer-Ditges, advokatica i ovlašćena medijatorka, i Gđa Simone Pöhlmann, advokatica i ovlašćena medijatorka.

Seminar “Faze u postupku medijacije” Read More »

Radionica “Uvod u inkluzivnu medijaciju djece”

Podgorica, 12. Oktobar 2023.godine

Centar za alternativno rješavanje sporova je dana 12. oktobra 2023.godine oranizovao jednodnevni uvodni seminar na temu uključivanja djece u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka.
Cilj seminara je upoznavanje sa praksom, iskustvima i izazovima u uključivanju djece u medijaciji u razvodu braka u Velikoj Britaniji a sve radi sagledavanja mogućnosti da se, shodno nacionalnom zakonodavnom okviru, obezbjede preduslovi za neposredno uključivanje djeca u porodičnoj medijaciji u Crnoj Gori.
Na seminaru su obrađene teme koje se odnose na međunarodni i nacionalni normativni okvir u vezi uključivanje djece u medijaciju i pravo djeteta da iznese svoje mišljenje u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka; dalje na praksu i iskustva Velike Britanije u pomenutoj oblasti, modele za inkluzivnu medijaciju djece i sl.
Na seminaru su učestvovala 19 medijatora i to iz Podgorice, Ulcinja, Nikšića i Pljevalja.
Predavač na semianru je bila : Dr Lesley Allport, iz Velike britanije, LADR Mediation Training and Consultancy

Radionica “Uvod u inkluzivnu medijaciju djece” Read More »

Panel “Medijacija – gde je zapelo?”

Sombor, 29.09.2023.godine

U Somboru je u organizaciji Foruma sudija Srbije i  Medijacija centra iz Sombora održano 28. i 29. septembra 2023.godine treće stručno-pravosudno savjetovanje na kome je bio održan i panel na temu „Medijacija – gde je zapelo?”.

Na panelu su govorili  ispred Centra zalterantivno rješavanje sporova gospođa Ana  Delić, sudija Višeg suda u Podgorici i medijatorka, gospodin Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i sudija Višeg trgovinskog suda u Zagrebu,  i gospodin Blažo Nedić, lokalni ekspert..

Na skupu je bilo govora o iskustvima i praksi u oblasti medijacije zemalja u okruženju, sa akcentom na sagledavanaje mogućnosti primjene njihovih dobrih rješenja u Srbiji radi unapređenja primjene mirnog vansudskog rešavanja sporova

Panel “Medijacija – gde je zapelo?” Read More »